Wystawa poplenerowa nauczycieli – artystów Podkarpacia

Ulma - ku pamięci - Roman Przewoźnik-akryl na płótnie, 100x120 cm - 2023
„Ulma – ku pamięci” – Roman Przewoźnik/akryl na płótnie, 100×120 cm – 2023 r.

6 grudnia 2023 r. uroczyście otworzył wystawę Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, wśród gości znaleźli się: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Wojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka.

Małgorzata Kusz, organizatorka plenerów i wernisażu, doradca metodyczny z plastyki PZPW Rzeszów: Wystawa poplenerowa obejmuje prace poświęcone Sługom Bożym Rodzinie Ulmów. Prezentowane są obrazy, które powstały podczas dwóch plenerów malarskich dla nauczycieli plastyki.

Pierwszy odbył się w maju 2023 r., w Dworku Pod Lipami w Tarnobrzegu. Drugi natomiast odbył się we wrześniu, w ośrodku szkoleniowym Belferek w Przemyślu.

Temat rodziny Ulmów wydawał się na początku trudny, jednak każdy twórca, używając własnego języka plastycznego potrafił zobrazować go w wyjątkowy i niepowtarzalny sposób, który skłania odbiorcę do przemyśleń, refleksji i chwili zadumy. Serdecznie dziękuję nauczycielom plastyki, którzy pracowali z ogromnym zaangażowaniem. Malowali obrazy z wewnętrznej potrzeby i udowodnili, że w natłoku obowiązków i codziennych spraw potrafią znaleźć czas na wyjątkowe warsztaty, podczas których można spotykać się, dyskutować, wzbogacić swój warsztat i poświęcić się malarskiej pasji tworzenia.

W plenerach uczestniczyło łącznie 25 nauczycieli plastyki:

Alberska Renata, Bębenek Małgorzata, Białoch – Tereszak Ewelina, Błachuta Agnieszka, Brzezicka Anna,Caban Ewa, Cieśla Joanna, Dębicka Halina, Gawińska Ewa, Grabowski Dariusz, Korzec Andrzej, Kusz Małgorzata, Liskowicz Izabela, Magryś Dorota, Mazepa Aneta, Międlar Iwona, Misiura Anna, Moniak – Różańska Ewa, Opak Andrzej, Osmyk Andrzej, Pięta Małgorzata, Przewoźnik Roman, Reguła Bogusław, Tymoczko Anna, Opalińska – Starzec Sylwia.

Zapraszam na wystawę, która potrwa do 21 grudnia.

9 stycznia 2024 r. w Miejskiej Galerii Sztuki Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie miał miejsce wernisaż malarstwa nauczycieli plastyki – artystów województwa podkarpackiego. Wystawa poplenerowa pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie jest poświęcona rodzinie Ulmów.

Wystawę otworzyli: Małgorzata Kusz – doradca metodyczny z plastyki, organizator plenerów, wernisażu i wystaw; wicedyrektor PCEN ds. Doskonalenia Nauczycieli i Oddziału w Rzeszowie – Stanisław Kusiak oraz Pani Bogusława Drzał – dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Na wernisażu obecni byli również: Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pani Maria Kruczek – Dyrektor Zespołu Szkół w Błażowej. Pan Robert Szura poinformował, że obrazy będą promowały bł. Rodzinę Ulmów w środowisku krótkofalowców o zasięgu światowym (ok. 4 mln osób).

Zapraszam na filmową relację wernisażu malarstwa nauczycieli plastyki, a także na stronę Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz profil PZPW w Rzeszowie, PCEN w Rzeszowie, rozmowę w TVP Rzeszów

Radio Via - logo

Uniwersytet Rzeszowski będzie kolejnym miejscem, w którym już w najbliższych dniach zagości wystawa malarstwa nauczycieli – artystów Podkarpacia. Wystawa będzie wydarzeniem towarzyszącym XVI Obchodom Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu. /str. 14 w programie uroczystości – poniżej/

W siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie została zaprezentowana wystawy prac poświęcona błogosławionej Rodzinie Ulmów z Markowej. Obrazy są efektem pracy malarzy, którzy używając własnego języka plastycznego zobrazowali temat w wyjątkowy i niepowtarzalny sposób, skłaniając odbiorców do przemyśleń, refleksji i chwili zadumy.

Prezentowane obrazy powstały podczas dwóch plenerów malarskich dla nauczycieli plastyki z terenu województwa podkarpackiego, które zorganizowała Małgorzata Kusz. Plenery odbyły się w Tarnobrzegu (Dworek pod Lipami) oraz w Przemyślu (schronisko Belferek). Powstało 25 obrazów reprezentujących różne style malarskie, a dzięki temu prezentujące postaci Ulmów bardzo wielostronnie.

Autorami prac są: Alberska Renata, Bębenek Małgorzata, Białoch – Tereszak Ewelina, Błachuta Agnieszka, Brzezicka Anna,Caban Ewa, Cieśla Joanna, Dębicka Halina, Gawińska Ewa, Grabowski Dariusz, Korzec Andrzej, Kusz Małgorzata, Liskowicz Izabela, Magryś Dorota, Mazepa Aneta, Międlar Iwona, Misiura Anna, Moniak – Różańska Ewa, Opak Andrzej, Osmyk Andrzej, Pięta Małgorzata, Przewoźnik Roman, Reguła Bogusław, Tymoczko Anna, Opalińska – Starzec Sylwia.

Wystawę można oglądać do 24 kwietnia 2024 r., serdecznie zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Wystawa poświęcona rodzinie Ulmów - Galeria Oficyna Dworska w Wiśniowej - plakat

W Galerii Oficyna Dworska w Wiśniowej w dniach 10.05. – 02.06. zaprezentowana zostanie wystawa poplenerowa poświęcona Błogosławionej Rodzinie Ulmów. Autorami dzieł są nauczyciele plastyki z terenu województwa podkarpackiego, którzy obnażyli swój talent, swoje myśli i serca w pracach poświęconym Rodzinie Ulmów. Prace powstały na dwóch plenerach malarskich, które zorganizowała metodyk plastyki Pani Małgorzata Kusz. Finisaż wystawy odbędzie się w dniu 31 maja 2024 r. o godzinie 17:00 w Galerii Oficyna Dworska w Wiśniowej.

Polecam

Wystawa poświęcona rodzinie Ulmów - Galeria Oficyna Dworska w Wiśniowej

Autorami dzieł są: Renata Alberska, Małgorzata Bębenek, Ewelina Białoch, Agnieszka Błachuta, Anna Brzezicka, Ewa Caban, Joanna Cieśla, Halina Dębicka, Ewa Gawińska, Dariusz Grabowski, Andrzej Korzec, Izabela Liskowicz, Dorota Magryś, Aneta Mazepa, Iwona Międlar, Anna Misiura, Ewa Moniak-Różańska, Andrzej Opak, Andrzej Osmyk, Małgorzata Pięta, Roman Przewoźnik, Bogusław Regula, Jaśmina Ofelia Tereszak, Anna Tymoczko, Sylwia Opalińska-Starzec.