VERBUM NOBILE
„VERBUM NOBILE” – opera Stanisława Moniuszki, scenografia – Roman Przewoźnik, 2000 r.

Scenografia – w tej dziedzinie mogłem rozwinąć skrzydła podejmując współpracę z Pawłem Adamkiem, muzykiem, dyrygentem, twórcą koncertów, przedstawień, widowisk i oper na dębickich scenach, założycielem Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego /DTMŚ/. Twórcze inicjatywy człowieka z pasją, miłośnika muzyki, kultury, tradycji i historii, osoby integrującej środowisko miłośników muzyki w Dębicy,
stały się powodem mojego zaangażowania do działań w dziedzinie scenografii.
Każde przedsięwzięcie okazywało się wyzwaniem, które mnie twórczo mobilizowało. Kreowaniu przestrzeni scenicznej na potrzeby spektaklu z reguły towarzyszyły określone warunki wynikające ze scenariusza, oczekiwań reżysera, czasem z ograniczeń możliwości finansowych, czasowych, czy też warsztatowych.
W takich realiach powstawały nasze przedstawienia. Wszystkie działania związane z każdym artystycznym przedsięwzięciem angażowały ludzi z pasją, którzy zupełnie społecznie, bez żadnych wynagrodzeń dokładali swoja przysłowiową „cegiełkę” w rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki.
Ja również podejmowałem wszystkie wyzwania w takim charakterze. Tworzenie scenografii od projektów, poprzez wykonanie jej poszczególnych elementów, a niejednokrotnie także rekwizytów, dbałość o zgodność poszczególnych elementów z realiami wynikającymi ze scenariusza, epoki historycznej, stanowiły wyzwania, którym trzeba było sprostać.
Każdego roku powstawało nowe dzieło, a z czasem do repertuaru działań Pawła Adamka weszły opery. Najpierw dzieła Stanisława Moniuszki,
a później także innych kompozytorów. Poziom artystyczny wzrastał z roku na rok, a i moja praca przynosiła satysfakcję i spełnienie.
Dzisiaj z przyjemnością wspominam pierwsze realizacje i angażuję się w kolejne przedsięwzięcia wspierając je na miarę swoich możliwości.

Realizacje scenograficzne:

1993/94 r. – widowisko kolędowe „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
1994 r. – widowisko historyczne „Za ojców wiarę, mowę i ziemię…”
1995 r. – widowisko kolędowe „Hej kolęda, kolęda…”
V 1997 r. – widowisko z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
I 1998 r. – widowisko kolędowe „Szopka Krakowska”
V 1998 r. – widowisko poetycko – muzyczne „W ojczyźnie Mickiewicza i Moniuszki” (ROK MICKIEWICZOWSKI)
XI 1998 r. – oprawa scenograficzna KONCERTU CECYLIAŃSKIEGO
I 1999 r. – koncert noworoczny pod patronatem burmistrza miasta Dębicy
2000 r. – widowisko poetycko-muzyczne z okazji jubileuszu stulecia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Dębicy

Spektakle operowe:

2000 r. – „Verbum Nobile”
2001 r. – „Flis”
2002 r. – „Straszny dwór”
2003 r. – „Halka”
2003 r. – Festiwal Opery Narodowej: „Halka”, „Straszny dwór”, „Flis”, „Verbum nobile”
2004 r. – wodewil Wojciecha Bogusławskiego „Cud, czyli Krakowiacy i Górale”
2005 r. – „Hrabina”
2006 r. – „Jawnuta”
Od 2007 do 2019 r. nie byłem autorem scenografii do przedstawień operowych, ale wspierałem działania artystyczne Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego biorąc udział m.in. w tworzeniu rekwizytów, czy też drobnych elementów scenografii i jak zawsze miałem przyjemność projektowania grafiki, plakatów i zaproszeń na kolejne spektakle:
2007 r. – „Nowy don Kiszot , czyli sto szaleństw”
2008 r. –  Nabucco
2009 r. – „Carmen”
2010 r.  – „Cyrulik sewilski”
2011 r. – „Halka”
2012 r. – „Traviata”
2013 r. – „Napój miłosny”
2014 r. – „Straszny dwór”
2015 r. – „Wesele Figara”
2016 r. – „Flis”
2017 r. – „Zemsta nietoperza”
2018 r. –  Widowisko artystyczne – „Tych miasteczek nie ma już…”
2019 r. – „Verbum nobile”

wrzesień 2021 r. – rock-opera „Jesus Christ Superstar”
maj 2022 r. – musical „Dźwięki muzyki”

maj 2023 r. – opera „Cavalleria rusticana” / „Rycerskość wieśniacza”

Skip to content