VI Salon Wiosenny 2019 / BWA Tarnów

VI Salon Wiosenny 2019 BWA w Tarnowie logo

Ideą przewodnią Salonu była prezentacja najnowszych prac artystów związanych z miastem oraz regionem tarnowskim. Prezentacja miała charakter otwartego konkursu, w którym Jury powołane przez organizatora przyznała nagrody i wyróżnienia. Konkursowi nie towarzyszyło hasło przewodnie. Pierwszym etapem była kwalifikacja nadesłanych propozycji, etap kolejny to wystawa pokonkursowa, w trakcie której zostali wyłonieni laureaci.
Pierwsza edycja Salonu miała miejsce w 2014 roku w nowej siedzibie Biura Wystaw Artystycznych – Pałacyku Strzeleckim.
Od 2017 roku w konkursie mogą uczestniczyć nie tylko artyści zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków, ale także twórcy niezależni, studenci uczelni artystycznych oraz osoby zajmujące się czynnie twórczością plastyczną. Zasadniczym kryterium uprawniającym do udziału w wystawie głównej jest odpowiedni poziom i jakość twórczej wypowiedzi. Tradycyjnie już nagrodą główną Grand Prix była realizacja wystawy indywidualnej w salach BWA wraz z wydaniem autorskiego katalogu.

„T. A. M.”/akryl na płótnie, wymiary: 100 x 120 cm, 2019 r./ – obraz tajemniczy, otwierający drzwi do …
Właśnie, dokąd i gdzie? Zapraszam do odkrywania ukrytych przestrzeni.

„T. A. M.”/akryl na płótnie, wymiary: 100 x 120 cm, 2019 r./
„T. A. M.”/akryl na płótnie, wymiary: 100 x 120 cm, 2019 r./

Wernisaż wystawy: 21.02.2019, godz. 18.30
Dziękuję organizatorom Salonu: pani Ewie Łączyńskiej-Widz – dyrektor BWA w Tarnowie, Piotrowi Kukli – autorowi aranżacji wystawy.

Z przyjemnością zapraszam także do obejrzenia wirtualnego katalogu wystawy:
(str. 80-81, 152-153)

Wernisaż wystawy: 21.02.2019, godz. 18.30 – VI Salon Wiosenny 2019 / BWA Tarnów