VIII SALON BWA TARNÓW 2021

SALON SZTUKI 2021 BWA TARNÓW logo

Ideą przewodnią Salonu jest prezentacja najnowszych prac artystów związanych z miastem oraz regionem tarnowskim. Prezentacja ma charakter otwartego konkursu (choć regulamin pozwala także na zgłoszenie pracy do wystawy bez obowiązku udziału w konkursie), w którym Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Konkursowi nie towarzyszy hasło przewodnie. Pierwszym etapem jest kwalifikacja nadesłanych propozycji, etap kolejny to wystawa pokonkursowa, w trakcie której zostaną wyłonieni laureaci. Pierwsza edycja Salonu miała miejsce w 2014 roku w nowej siedzibie Biura Wystaw Artystycznych – Pałacyku Strzeleckim. Od 2017 roku w konkursie mogą uczestniczyć nie tylko artyści zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków, ale także twórcy niezależni, studenci uczelni artystycznych oraz osoby zajmujące się czynnie twórczością plastyczną. Zasadniczym kryterium uprawniającym do udziału w wystawie głównej jest odpowiedni poziom i jakość twórczej wypowiedzi. Tradycyjnie już nagroda główna Grand Prix to realizacja wystawy indywidualnej w salach BWA wraz z wydaniem autorskiego katalogu.

Tegorocznej edycji będzie towarzyszył katalog drukowany – w przygotowaniu, ukaże się w trakcie trwania wystawy.

Tradycyjnie, plakat tegorocznej edycji Salonu został zaprojektowany z wykorzystaniem fragmentu pracy laureata poprzedniej edycji Salonu: Kamil Kukla, 20OLA, 150 × 150, olej na płótnie, 2020.

Jestem szczęśliwy, że i tego roku udało mi się znaleźć w gronie artystów prezentujących swoje dzieła na VIII Salonie Sztuki w tarnowskim BWA. Obraz z cyklu „zada(e)rzenia” – „granice 1” został zakwalifikowany do wystawy, która wała do do 8 września 2021 r.

Roman Przewoźnik - z cyklu "zda(e)rzenia - granice1", akryl na płótnie, 120x140 cm, 2021 r.
Roman Przewoźnik – z cyklu „zda(e)rzenia – granice1”, akryl na płótnie, 120×140 cm, 2021 r.
VIII SALON BWA TARNÓW 2021 plakat
VIII SALON BWA TARNÓW 2021 plakat