12 czerwca 2022 r. otrzymałem „ŻAGLE KULTURY 2022” – Nagrodę Burmistrza Miasta Dębicy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i całokształt działań na rzecz upowszechniania kultury.
Nagrodę wręczyli burmistrz Mariusz Szewczyk i jego zastępca Maciej Małozięć.
Jestem wdzięczny za to wyjątkowe wyróżnienie, które jest przede wszystkim świadectwem doceniania mojej twórczej pracy.
Gratuluję także artyście plastykowi – Wackowi Jałowcowi i Kapeli Ludowej Iskierczanie🤝👏

"ŻAGLE KULTURY 2022" - Nagroda Burmistrza Miasta Dębicy w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Od lewej: ks. Piotr Grzanka, który odebrał nagrodę w imieniu "Iskierczan", Mariusz Szewczyk - Burmistrz Miasta Dębicy, Roman Przewoźnik, Wacław Jałowiec, Maciej Małozięć - z-ca Burmistrza m. Dębicy
„ŻAGLE KULTURY 2022” – Nagroda Burmistrza Miasta Dębicy w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Od lewej: ks. Piotr Grzanka, który odebrał nagrodę w imieniu „Iskierczan”, Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębicy, Roman Przewoźnik, Wacław Jałowiec, Maciej Małozięć – zastępca Burmistrza Miasta Dębicy
Polska Telewizja Regionalna – „ŻAGLE KULTURY 2022”
debica.tv – „ŻAGLE KULTURY 2022”