Osiągnięcia

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

 • 1992 r. – finalista Ogólnopolskiego Festiwalu Młodej Sztuki  w Poznaniu,
 • 1992 r. – I miejsce w przeglądzie artystycznym w dziedzinie malarstwa „O tarnowska paletę”,
 • 1994 r. – nagroda Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki,
 • X 2003 r. – III miejsce w II Biennale Pedagogów Sztuki w Rzeszowie –  organizatorzy: Podkarpacki Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Czudcu, Zespół Doradców Metodycznych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Rzeszowie,
 • 27 X 2003 r. – Nagroda Burmistrza Miasta Dębicy w dziedzinie upowszechniania kultury z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego,
 • II 2021 r. – Wyróżnienie Specjalne Związku Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego w konkursie „Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku 2019/2020″ / BIZNESiSTYL
 • marzec 2022 r. – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla nauczycieli pod nazwą „Epickie Pi” pod patronatem Polskiego Związku Matematyków i „Głosu Nauczycielskiego”
 • 12 VI 2022 r. – „ŻAGLE KULTURY” – Nagroda Burmistrza Miasta Dębicy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i działania na rzecz upowszechniania kultury.
 • styczeń/luty 2023 r. – Nominacja Kapituły Redakcji „Nowin” do tytułu „Osobowość Roku 2022” w kategorii KULTURA
 • marzec 2023 r. – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla nauczycieli pod nazwą „Epickie Pi” pod patronatem Polskiego Związku Matematyków i „Głosu Nauczycielskiego”
 • listopad 2023 r. – nominacja do nagrody w dziedzinie malarstwa w Konkursie „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2022/23” organizowanym przez BWA w Rzeszowie pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa
 • marzec 2024 r. – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla nauczycieli pod nazwą „Epickie Pi” pod patronatem Polskiego Związku Matematyków i „Głosu Nauczycielskiego”, SUPER BELFRZY, SEKCJA INFORMATYKI SZKOLNEJ, SZKOŁA OTWARTA

Skip to content